Wikipedia

Rezultatele căutării

LP radio România

luni, 9 martie 2015

Lirix: Noutăți editoriale

Lirix: Noutăți editoriale:
LIMBA NOASTRĂ EMINEASCĂ
(Volum de poezie cu 34 de coautori-EDITURA NAȚIUNEA
   Astăzi a ieșit de sub tipar un prim tiraj al antologiei LIMBA NOASTRĂ EMINEASCĂ, o realizare colectivă de excepție despre care scriitorul, editorul și prefațatorul cărții spune:

LIMBA NOASTRĂ,
DULCE GRĂITOARE...
Într-un remarcabil efort spiritual, antologiștii Editurii
Națiunea aduc în fața cititorilor o nouă trăire poetică. Un
volum colectiv în care nu mai puțin de 34 de co-autori pun
sufl etul rimei din dulcele nostru grai în paginile unei inedite
antologii. Este cel de al treilea volum al colecției Cu patria
în sufl et și un excepțional dar oferit eminescului din noi;
scriitori ori simpli cititori de vers.
Este o dovadă că Limba noastră eminească este
respirația poetică, fi rească, a tuturor acelora care au atins
condeiul...
Este recunoașterea poeziei ca tovarăș de drum,
prietenă, mamă, soră, fi u... Un izvor de cuvinte născute din
sufl etul inimosului grup Terapie prin poezie, care a reușit
nu doar să grupeze curente de poezie, ci să nască propriul
curent poetic.
Este o antologie în care co-autorii nu doar scriu. Ei râd
și plâng prin poezie, trăiesc și nasc emoții într-o închinare
de metafore pe care cei 34 de modești paji ai liricii o aduc
Eminescului.
Antologia de față este și un adevărat fi șet biografi c
despre poeții noștri contemporani. 34 de nume, consacrate
sau afl ate la debut, care, din și prin propriile descrieri, nu
6 Limba noastră eminească
doar se cunosc mai bine în cadrul uriașului grup poetic creat
de scriitorul Romeo Tarhon, ci se prezintă și lumii poetice
de dincolo de linia de graniță dintre mediul virtual și pagina
tipărită a Terapiei prin poezie.
Limba noastră eminească este și examenul trecerii
dinspre școala de poezie a grupului spre impunerea unei
nume care își are locul lui în istoria încă nescrisă a literaturii
postdecembriste.
Poeziile acestui volum, ca și în cazul celorlalte antologii
și volume de autor ale Editurii Națiunea, încrustează în
rimă sau vers alb rostirile autorilor despre iubire, despre
dragostea părintească, despre iubirea de țară. Este o dovadă
a incurabilului romantism poetic.
Un exercițiu în care mulți dintre antologiști își pun
cuvântul identității în mâna cititorului într-un curajos
exercițiu al asumării poetice. Un exercițiu colectiv care,
de la pagină la pagină, de la autor la autor, dovedește
trinititatea spirituală a grupului poetic Terapie prin poezie:
cultura, talentul, originalitatea...
Iar cum în volumul de față am grupat numeroși autori,
nu doar de vers, ci și de poezie scurtă, Limba noastră
eminească reprezintă și un pas spre următoarea provocare a
grupului. O antologie de proză scurtă!
Până atunci, să ne bucurăm de darul poetic al dulcelui grai eminescian!
Cezar A. Mihalache,
editor și coordonator antologie


                                                                 Romeo Tarhon-09.03.2015

                                                               

Un comentariu:

  1. Felicitări sincere tuturor coautorilor dar și domnului Romeo Tarhon pentru toate aceste minunate antologii!Felicitări pepinierei de scriitori care se află în fertilul grup de pe Facebook:„Terapie prin poezie și proză” !

    RăspundețiȘtergere

Comentarii,păreri...

Follow by Email